Workshop

Algemeen

Deze workshop is ontwikkeld om jongeren te helpen bij het ontwikkelen van hun mentale weerbaarheid en om hen bewust te maken van hun eigen mogelijkheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. De nadruk ligt op bewustwording, bewustmaking en kennis maken met verschillende methoden en technieken.

Workshops

De workshop omvat verschillende onderdelen, waaronder:

Introductie: kennismaking met de trainers en het dagprogramma. We bespreken het doel en de verwachtingen van de workshop.

Mentale bewustwordingsmethoden: we gaan aan de slag met verschillende methoden om bewuster te worden van onze eigen gedachten, emoties en lichaam. We maken kennis met technieken uit onder andere NLP, TA, Systemisch Werk, Moderne Psychologie, Stoïcisme en Zen meditatie.

Fysieke oefencomponenten: door te werken met oefeningen met het lichaam kunnen mentale bewustwordingen beter landen in het (tiener)brein. We maken kennis met technieken uit onder andere Rots en Water en beïnvloedingstechnieken in de psychologie.

Spelprogramma’s: we spelen verschillende spellen die gericht zijn op het vergroten van zelfvertrouwen, empathisch vermogen, zelfbeheersing en weerbaarheid.

Klassikale terugkoppeling: we bespreken met de groep wat we hebben geleerd en welke inzichten we hebben opgedaan.

Theoretisch kader: we geven een theoretische onderbouwing van de methoden en technieken die we hebben behandeld.

Reflectie: we sluiten de workshop af met een moment van reflectie, waarbij we terugkijken op wat we hebben geleerd en hoe we dit kunnen toepassen in ons dagelijks leven.

Doel

Het doel van deze workshop is om deelnemers meer zelfvertrouwen te geven, meer bewustzijn op eigen gedrag, meer inzicht in eigen mentale proces en fysieke proces en lichaam, meer empathisch vermogen, meer vertrouwen in de ander, rust in het hoofd op momenten van stress, vergroting van zelfbeheersing en weerbaarheid, en handvatten om te dealen met tegenslagen, grensoverschrijdend gedrag, agressie en groepsdruk.

Informatie

2 uur

Op aanvraag

Per Workshop

Op school

Pre-registratie

Reactie binnen 3 werkdagen

Vrijblijvend gesprek

Standaard Epex Workshop