Privacy verklaring

Bij EpexMind  vinden we de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Hieronder leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Verzamelen van persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u zich inschrijft voor een van onze trainingen, contact met ons opneemt of wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. De persoonsgegevens die we verzamelen zijn onder andere:

 

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Eventuele opmerkingen of vragen die u heeft gesteld

Doel van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die we verzamelen gebruiken we voor de volgende doeleinden:

 

Om u te kunnen informeren over onze trainingen en diensten

Om uw inschrijving voor een training te kunnen verwerken en u hierover te kunnen informeren

Om u te kunnen bereiken in geval van wijzigingen in de planning of annulering van een training

Om uw vragen te kunnen beantwoorden of opmerkingen te kunnen verwerken

Om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen, mits u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven

Beveiliging van persoonsgegevens

We nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus en hebben passende maatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang of gebruik te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers en alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. Uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn of wanneer u ons vraagt om uw gegevens te verwijderen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen naar een andere partij. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

 

Contact

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens op onze website.

 

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze verklaring regelmatig te raadplegen.